හරියට අහස වගේ, විටක මුහුද වගේ. සීමාවක් නෑ කොහෙත්ම මෙතනින් පටන් අරන් අතනින් ඉවර කරන්න බැරි තරම් දෙවල් කතා කරන, ඔහු පිලිගන්න, ඇය විරැධ වෙන, අපි දෙගොලම රැවටෙන, හිනාවෙන්න වගේම අඬන්න පුලුවන් කතිකාවකි “සමාජේ”. රටේ නීතිය හැර කිසිත් නීති නැති, තමනගේ අදහස් වෙනුවෙන් සටන් වදින්න පුළුවන් රණබීමකි මේ “සමාජේ”. සමාජේට ආදරෙන් පිලිගන්නවා .

ඒක ඒක දේවල් නොහිතන විඳියට ලස්සනට ගලපන්න මේ සමාජේ ඔබ වෙනුවෙන් සැදි පැහැදි සිටි. දහසකුත් අදහස් අපිට කියන්න. ඔ‌බේ මතය අපිට කියන්න. රසවිඳින්න මේ සඟරාව සමග රැඳි සිටින්න. ඒමෙන්ම ඔබේ නිර්මාන එළි දැක්වීමට ඇත්නම් අපට කියන්න. අපි ඔබ වෙනුවෙන් ප්‍රමාණවත් ප්‍රචාරණයක් ලබා දීමට සුදානම්. කිසිඳු අය කිරීමකින් තොරව. අවැසි වනුයේ රටේ රටේ ලියන්න තියන පට්ටම අටිකල් යන කලාවේ සඟරාව “සමාජේ” කරවීමටයි.

Next articleස්ථාන මාරුවක් වෙනුවෙන් ටීචර්ගෙන් ලිංගික අල්ලසක්

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here