නටන හැමෝම එහෙම නෑ

0
ඔව් මම ඩාන්සින් කරන්නේ... එක මගේ හැමදේම කියලා කිව්වොත් හරි. තවත් විදියකට කිව්වොත් ඔයා කැම් එකට කොච්චර ලව් ද අන්න...

මනමේ කුමරිය නැවතත් යා හැක

0
සමාජය තුළ ප්‍රේම කරන උන්,ප්‍රේමයට වෛර කරන උන්,ප්‍රේමයට බය උන් සේම ප්‍රේමය සැක උන් බොහෝය. " සැකය " ප්‍රේමයට හරහට...

තාරුණ්‍යය සීමාව දැනගෙන රැඩිකල් වුනොත් වැඩිකල් ඉන්න පුලුවන්…

0
වර්තමානයේ තාරුණ්‍යය කියන්නේ මාර රැඩිකල් වේදිකාවක්.. ඒ වේදිකාව උඩ දිගහැරෙන ජවනිකා එකකට එකක් හරිම පරස්පරයි . අද කාලේ සමාජය ඇතුලේ...