තාරුණ්‍යය සීමාව දැනගෙන රැඩිකල් වුනොත් වැඩිකල් ඉන්න පුලුවන්…

0
වර්තමානයේ තාරුණ්‍යය කියන්නේ මාර රැඩිකල් වේදිකාවක්.. ඒ වේදිකාව උඩ දිගහැරෙන ජවනිකා එකකට එකක් හරිම පරස්පරයි . අද කාලේ සමාජය ඇතුලේ...

ස්ථාන මාරුවක් වෙනුවෙන් ටීචර්ගෙන් ලිංගික අල්ලසක්

0
ආදරණිය සමාජයකට ආරමිභයක් තබමු.මේක මගේ යාළුවෙක් කියපු කතාවක්. මිනිහාගේ නෝනට ඕනවුනාලු හිටපු ඉස්කෝලෙන් වෙනත් ඉස්කෝලෙකට මාරුවක් හදාගන්න. ඉතින් මිනිහා අඳුරන...

ලියන අය ගැන නොහිත, කියවන්න ටික දවසක් ඉවසන්න.

0
හරියට අහස වගේ, විටක මුහුද වගේ. සීමාවක් නෑ කොහෙත්ම මෙතනින් පටන් අරන් අතනින් ඉවර කරන්න බැරි තරම් දෙවල් කතා කරන,...